Tato kategorie slouží pro umísťování stránek, jejichž náplní jsou zprávy a noviny. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Obsahuje odkazy na stránky, které se zabývají dopravním servisem, situacemi na silnicích a dálnicích.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky mediálních organizací a profesního žurnalismu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie určená pro zpravodajské servery a tištěné zpravodajské noviny v České republice.
Reklamní servery, inzertní servery, atd., které pouze využívají krátkých odkazů jiných zpravodajských serverů nebudou do této kategorie zařazeny.
Zde budou stránky o událostech, které se staly v minulosti. Např. povodně, války, ...
Zpravodajské servery a časopisy, které jsou jednostranně zaměřeny na určitá témata rozřazujte.
Každou stránku navrhujte jen jednou.