Obsahuje stránky zabývající se výživou, potravinovými doplňky (nikoliv však prodejem!) a podobnou tematikou.
Každou stránku navrhujte jen jednou.