Obsahuje odkazy na složky, jejichž posláním ze zákona je pátrání po zmizelých osobách nebo poskytování pomoci při ohrožení života či v mimořádných situacích.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává jménem státu funkci zakladatele obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR. Společnost především organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu a vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor. Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21.12.2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR. Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména: * organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, * poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, * vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, * zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, * provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, * spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů, * informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, * spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi, * sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení, * provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS, * provádí lavinová pozorování, * připravuje a školí své členy a čekatele, * spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Provozuje preventivní záchranářskou činnost a kvalifikovanou předlékařskou první pomoc na vodních lokalitách a ve stanicích VZS.
Každou stránku navrhujte jen jednou.