Obsahuje odkazy na složky, jejichž posláním ze zákona je pátrání po zmizelých osobách nebo poskytování pomoci při ohrožení života či v mimořádných situacích.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy, které se vztahují k požární ochraně a hasičských sborů a hasičů.
Každý odkaz navrhujte jen jednou.