Obsahuje stránky zaměřené na zdravotní aspekty péče o lidskou krásu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Lázně ve smyslu léčebných zařízení poskytujících lázeňskou péči, agentury zprostředkovávající lázeňské pobyty.