Obsahuje stránky o tom, co všechno lze najít ve volné/divoké přírodě, co tam dělat, co všechno použít a pozorovat. Není to z hlediska vědeckého, ale spíš jako koníček.
Každou stránku navrhujte jen jednou.