Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V této kategorii jsou umístěny stránky zabývající se automobily a motocykly jakožto koníčkem.
Stránky v této kategorii by měly mít český popis a hlavně musí být česky, nebo mít alespoň českou verzi. Pokud tomu tak nebude, nemůžeme je, bohužel, zařadit. Odkaz uvádějte přímo na česky psanou stránku, ušetříte nám tím práci :-) Cestovní kanceláře patří do příslušných kategorií v státech a regionech (v případě cestovních kanceláří s jednou pobočkou). Cestovní kanceláře s více pobočkami a s širší působností navrhujte do podkategorie Cestovní kanceláře a agentury (přičemž hlavní sídlo - centrální pobočku můžete navrhnout i do přílušné regionální kategorie).
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Každou stránku navrhujte jen jednou.
Draci sportovní, malí, 3D i řiditelní.
Kategorie zahrnuje stránky (servery) zabývající se hodnocením fotografií (osobních, zvířecích, uměleckých apod.). V žádném případě zde nebudou zveřejněny pornografické materiály. Ty zasílejte do kategorie Adult/World/Česky.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
lezení
Vše co souvisí s dobrým humorem, vtipy, recesemi a vším souvisejícím.
Tady jsou umístěny stránky, které se týkají potravin, jídla a pití či spojených témat v informačním a nekomerčním pohledu.
Stránky o hospůdkách, stravovacích zařízeních nebo jiném obchodě, který neprodává potraviny po internetu, zašlete do správné regionální podkategorie World/Czech/Regiony . Pokud stránka prodává potraviny online, zašlete jí do World/Czech/Nakupovani/Potraviny . Pokud na stránce uvádíte recepty nebo kuchařské postupy, zvažte její zařazení do World/Czech/Domov/Vareni .
O létání, letectví a aviatice.
lode
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky v této kategorii se věnují modelářství a modelům, a to jak plastikovým, tak i dřevěným, kovovým apod.
Do této kategotie zasílejte jen stránky s obecným vztahem k modelařství, nebo pokud nenajdete vhodnou specializovanou podkategori.
Stránky obsažené v této kategorii jsou nekomerční a dívají se na motoristický sport z volnočasového hlediska.
Každá stránka nechť je zaslána jen jednou.
Hnutí propagace nahoty a její praktikování. Slovo má základ v latinském "nudo", což znamená "nahý". Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je "naturismus". Pochází z latinského slova natura, což znamená "příroda". Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody. Dalším označením "praktikování nahoty", které je i v mezinárodním měřítku stále více používáno, jsou písmena "FKK". Je to zkratka německého slova Freikörperkultur, což volně přeloženo znamená "kultura volného těla". Protože nudistické hnutí má svůj novodobý původ právě v Německu, odkud se šíří dál do celého světa, je stále častěji k označení nudistických pláží a kempů i mimo Německo používána právě tato zkratka. [zdroj: nudismus.cz]
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností. Skauting je výchovné hnutí usilující svébytnými metodami přiměřenými věku, zájmům a potřebám mládeže, o všestranný rozvoj člověka, který by byl připraven zvládat složité životní situace osobní i skupinové a zasahovat aktivně do života ve světě
Jedná se o sporty, které málokdy uvidíte v hale. Spíš venku.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní (!). Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Nekomerční stránky vztahující se k vlakům a železnicím.
Stránky o zbraních jako koníčku.
Do této oblasti dávejte nekomerční stránky. Odkazy komerčních výrobců jsou situovány pod Obchodem a službami.
Názorné přibližování každodenního života v nejrůznějších historických obdobích, se snahou o co největší možnou autenticitu.
Každou stránku navrhujte jenom jednou. Děkujeme.