Normy jsou tzv. dokumentované dohody obsahující technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu. Jsou kvalifikovanými doporučeními a jejich používání je dobrovolné. Pojem "závazné normy" zmizel z terminologie české technické normalizace v roce 2000. Závaznými právními předpisy jsou nařízení vlády, která stanoví technické požadavky pro konkrétní výrobky a zařízení. Tzv. "harmonizované normy" jsou normy sladěné s těmito nařízeními vlády.
Každou stránku navrhujte jen jednou.