Stránky s odkazy z politologie, politických věd a příbuzných oborů.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Vědecká pracoviště a katedry politologie při univerzitách.