Pedagogika je věda o výchově, původně výchově dětí, nyní také dospívajících a dospělých, o cílevědomém vzdělávání a formování lidské osobnosti. Zkoumá metody výchovy a výuky, opírá se o zkušenosti a psychologii. Podřízenými obory jsou didaktika a metodika.
Každou stránku navrhujte jen jednou.