Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zabývající se vykopávkami, starými listinami a artefakty.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Ekonomie je společenská věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti. Zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky obsahující možnosti a zdroje jazyků a lingvistiky osobně v nekomerčním pojetí.
Stránky navrhujte jen jednou.
Pedagogika je věda o výchově, původně výchově dětí, nyní také dospívajících a dospělých, o cílevědomém vzdělávání a formování lidské osobnosti. Zkoumá metody výchovy a výuky, opírá se o zkušenosti a psychologii. Podřízenými obory jsou didaktika a metodika.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky s odkazy z politologie, politických věd a příbuzných oborů.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně
Každou stránku navrhujte jen jednou.