Stránky zaměřené na přírodní katastrofy a s nimi spojená rizika.
Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.