MjöllnirTato kategorie je určena pro všechny vědecké stránky, které se věnují naší planetě. Jedná se především o geologii, meteorologii, paleontologii a další příbuzné obory.
Tato kategorie je určena pro stránky zaměřené na geologii a další geologické obory jako je například mineralogie, petrologie, paleontologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie atd.
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje geomatiku jako „vědecký a technický interdiciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací“. Zahrnuje široký okruh oborů, které mohou být použity společně k vytvoření detailního, avšak srozumitelného obrazu fyzického světa a našeho místa na něm. K těmto oborům patří zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na meteorologii a počasí.
Stránky zaměřené na přírodní katastrofy a s nimi spojená rizika.