Genetika je biologická věda, zabývající se dědičností a proměnlivostí organismů. Název je odvozen od slova gen, které značí nositele dědičné informace.
Každou stránku navrhujte jen jednou.