Stránky v češtině o Kanadě a subjektech tam působících.
Každou stránku navrhujte jen jednou.