Oblasti trvale neosídlené, zato překypující endemickými druhy živočichů a neobvyklými přírodními úkazy. Trvale zaledněné kraje severního a jižního polárního kruhu, kde jsou léta krátká a zimy dlouhé a nesmírně chladné, s teplotami někdy pod -50°C. Téměř celá Antarktida je trvale pokryta silnou vrstvou ledu. Podobně je na tom i Arktida včetně Grónska. Mimo oblast arktického ledu však leží rozlehlá, bezlesá tundra Grónska, Aljašky, Kanady a Sibiře; malé oblasti tundry je možné nalézt i na subantarktických ostrovech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.