Stránky míst a oblastí jejichž přesah zahrnuje více oblastí (krajů, okresů) více evropských zemí.
Každou stránku navrhujte jen jednou.