Obsahuje přehled regionů, jejichž přesah je významný pro více zemí, sdružuje odkazy na regiony jedotlivých zemí a Euroregiony.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky míst a oblastí jejichž přesah zahrnuje více oblastí (krajů, okresů) více evropských zemí.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na stránky o Skandinávii a zemích na tomto poloostrově.
Každou stránku navrhujte jen jednou.