Smyslem kategorie je zařazení českých stránek institucí, služeb atd. s pevnou regionální adresou v České republice.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky vztahující se k cestovnímu ruch a cestování po České republice.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované dopravě v České republice.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Podkategorie odkazující na krajské a lokální stránky.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované kulturním a zábavným věcem v České republice.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky, které reprezentují okruhy spojené společností v České republice (tedy územně specifikované).
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na mapy a záběry České republiky ze všech možných úhlů, pozic a míst.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje abecedně řazené odkazy na kategorie určené pro konkrétní lokality v České republice.
DO TÉTO KATEGORIE NEZASÍLEJTE NÁVRHY ODKAZŮ! TATO KATEGORIE SLOUŽÍ JEN K ODKAZOVÁNÍ NA KATEGORIE VĚNOVANÉ MĚSTŮM A OBCÍM, KTERÉ JSOU VE SKUTEČNOSTI UMÍSTĚNY V KRAJSKÝCH KATEGORIÍCH!
Odkazy na stránky věnované jednotlivým městům a obcím navrhujte do kategorie pro příslušné město či obec. Pokud není příslušná kategorie dosud založena, pak proveďte návrh do krajské kategorie, podle kraje, kam vaše město či obec přísluší.
Kategorie vztahující se k České republice. Obecně platí, že každý "biznys", který má fyzickou adresu v ČR může být umístěn v jedné z regionálních podkategorií. Pokud je zřejmé, že se vztahuje pouze k ČR, pak nechť je navržen do této podkategorie.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované počasí a zaměřené na celou ČR nebo větší než krajská území.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na regionální katalogy a seznamy stránek.K
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zabývající se veřejnou správou České republiky, tj. pouze na nadkrajové úrovni.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Sdružuje odkazy na volnočasové aktivity pro celou ČR.
Každou stránku zvažte, zda patří do této kategorie.
Stránky zahrnují odkazy na místa, kde se v České republice lze setkat se vzdělávacími institucemi.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Odkazy vztahující se k České republice.
Každý odkaz navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na zpravodajství v nebo o České republice.
Každou stránku navrhujte jen jednou.