Informace v češtině o zemi a subjektech tam působících.
Každou stránku navrhujte jen jednou.