Kategorie Regiony je věnovaná odkazům na stránky měst a obcí, krajských, městských a obecních úřadů a dále také stránkám, které se zaobírají některou ze světových zemí. Kategorie jsou rozdělené podle krajů, podkategorie pak podle bývalých okresů. Při vkládání odkazu do kategorií se prosím drľte tohoto rozdělení. Kraje a okresy:
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií!
Tato kategorie slouží pro umísťování stránek, jejichž náplní jsou regionální informace. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Rozdělení České republiky do krajů naleznete na adrese:
http://www.mvcr.cz/reforma/
Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se nemusí objevit ihned. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Každou stranu navrhujte jen jednou.
Informace v češtině o zemích a subjektech tam působících.
Každou stránku navrhujte do příslišné kategorie země jen jednou.
Stránky o evropských státech a regionech v češtině.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Světadíl složený z 12 zemí, celkovou rozlohou 17,22 milionu čtverečných km, a zabírající asi 13% světového povrchu. Obyvatelstvo asi 310 miliónů, celkem 6% z celkového množství na Zemi.
Každou stránku navrhujte jen jednou. Děkujeme.
Stránky vztahující se ke Karibské ostrovní oblasti mezi Střední a Severní Amerikou.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Austrálie a Oceánie
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Oblasti trvale neosídlené, zato překypující endemickými druhy živočichů a neobvyklými přírodními úkazy. Trvale zaledněné kraje severního a jižního polárního kruhu, kde jsou léta krátká a zimy dlouhé a nesmírně chladné, s teplotami někdy pod -50°C. Téměř celá Antarktida je trvale pokryta silnou vrstvou ledu. Podobně je na tom i Arktida včetně Grónska. Mimo oblast arktického ledu však leží rozlehlá, bezlesá tundra Grónska, Aljašky, Kanady a Sibiře; malé oblasti tundry je možné nalézt i na subantarktických ostrovech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Střední Amerika je pomyslnou částí amerického kontinentu. Střední Amerikou se obvykle označuje úžina jižně od hranic Mexika v Severní Americe až k severozápadní hranici Kolumbie v Jižní Americe. Střední Amerika se zeměpisně považuje za součást Severní Ameriky. Někteří geografové do Střední Ameriky zahrnují také část Mexika východně od úžiny Tehuantepec, tedy mexické státy Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan a Quintana Roo. Podle nejobvyklejší definice do Střední Ameriky patří státy: Belize Guatemala Honduras Kostarika Nikaragua Panama Salvador Střední Amerika má rozlohu přibližně 539 780 čtverečných kilometrů. Šířka pevniny mezi Tichým oceánem a Karibským mořem se pohybuje od 48 km do 563 km.
Každou stránku navrhujte jen jednou.