In Partnership with AOL Search
 
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální. Pod pojem duševní vlastnictví patří: - autorské právo, práva související a právo pořizovatele databáze - průmyslová práva - ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Poslední změna: Čtvrtek, 24. březen 2016 16:24:10 EDT - editovat