Tato kategorie slouží pro umísťování webů s náboženským a mytologickým obsahem. Pro některá větší náboženství jsou zřízeny speciální kategorie. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Především přijměte poděkování za pomoc při budování ODP, lidsky editovaného adresáře, jehož cílem je poskytnout uživatelům Internetu přehledný výčet toho nejlepšího, co se na síti k danému tématu nachází. K zajištění tohoto cíle je nezbytné přijmout a dodržovat určitá pravidla a zásady. To je úkolem editorů každé kategorie. Proto si dříve než odešlete formulář s Vámi doporučeným odkazem, přečtete následující řádky. ODP si zakládá na své selektivitě. Nárok na vložení odkazu tedy mají obsahově bohaté stránky poskytující relevantní informace o tématu kategorie, a to bez ohledu na úhel pohledu (rozmanitost nazírání je naopak přínosem). Před odesláním odkazu zvažte, je-li tato kategorie opravdu tou nejvhodnější. Snažte se použít nejužší možnou kategorii. Např. stránky s argumenty pro existenci Boha a vskříšeni Ježíše Krista vložte do sekce „Křesťanství“ (nejužší možná kategorie), nikoli do sekce „Náboženství“. Tuto kategorii použijte pro stránky, které nelze do podkategorií zařadit. Jde mj. o stránky náboženství, která dosud nemají vlastní kategorii. Stránky týkající se křesťanských vyznání bez vlastní kategorie zařazujte do „Křesťanství. Nadpis Nechť je stručný a výstižný. Může to být název instituce nebo domény (pokud tato dostatečně odráží obsah stránek) nebo tématu, kterým se stránky zabývají. Vyhněte se používání zkratek Vaší instituce. Plný název bude sloužit rychlé orientaci i pro neznalého uživatele a jejich vysvětlení v popisu by zbytečně zabíralo místo, které lze vhodněji využít pro relevantnější typ informací. V nadpisech nepoužívejte fráze jako „Vítejte…“, Homepage“, Domovská stránka“ Jsou nadbytečné aeditor by je musel vymazat. Popis Nechť je zároveň stručný, výstižný a vyčerpávající. Používejte přirozené věty, mohou být i eliptické, ale zásadně zakončujte tečkami. Snažte se o co nejkonkrétnější informace o obsahu, např formou výčttu. Informace typu: „Vše, co byst měli vědět…“ nebo „Pro všechny zájemce…“ jsou mlhavé. Dejte výčet konkrétních otázek a témat Vašich stránek, v případě instituce výčet aktivit, o nichž na stránkách informujete. Používejte neosobních forem: „instituce se zabývá“ a nikoli “Zabýváme se“. Rovněž nelze používat hlášení typu: „Nejlepší…“, „pravá cesta…“. Rozhodování o kvalitě a správnosti je na uživateli a zmínky tohoto typu by musely být vymazány. Text popisu bývá standartně 2 – 3 řádkový, důležitá je jeho stručnost, výstižnost a vyčerpávajícnost.
Kategorie zahrnující esoterické a okultní odkazy, stránky mystických a mýtických tradic a praktik jako alternativ k různým náboženstvím. Tato kategorie též zahrnuje tajemná společenství a neobvyklé aktivity, které spadají do okultních sfér. Samozřejmě také hermetismus a magii a jen ty nejkvalitnější stránky.
Stránku navrhujte jen jednou.
Hinduismus je označení pro tradiční indické náboženství. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, protože hinduismus v sobě zahrnuje i právní a společenské normy. Hinduismus je s cca. 900 miliony vyznavači třetí největší náboženství na světě.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Jóga je jedním ze šesti tradičních přístupů Hinduismu a trvá na jeho zachování trénováním disciplíny, kterou lze dosáhnout uvolněním svalů, smyslů a vůle.
V této sekci naleznete stránky o křesťanství, odkazy na křesťanské církve a jiné instituce. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Především přijměte poděkování za pomoc při budování ODP, lidsky editovaného adresáře, jehož cílem je poskytnout uživatelům internetu přehledný výčet toho nejlepšího, co se na síti k danému tématu nachází. K zajištění tohoto cíle je nezbytné přijmout a dodržovat určitá pravidla a zásady. To je úkolem editorů každé kategorie. Proto si dříve než odešlete formulář s Vámi doporučeným odkazem, přečtete následující řádky. ODP si zakládá na selektivitě. Nárok na vložení odkazu tedy mají obsahově bohaté stránky poskytující relevantní informace o tématu kategorie, a to bez ohledu na úhel pohledu (rozmanitost nazírání je naopak přínosem). Před odesláním odkazu zvažte, je-li tato kategorie opravdu tou nejvhodnější. Snažte se použít nejbližší možnou kategorii. Např. stránky s argumenty pro existenci Boha a vskříšeni Ježíše Krista vložte do sekce „Křesťanství“ (nejužší možná kategorie), nikoli do sekce „Náboženství“. Tuto kategorii použijte pro stránky, které nelze do podkategorií zařadit. Jde mj. o stránky náboženství, která dosud nemají vlastní kategorii. Stránky týkající se křesťanských vyznání bez vlastní kategorie zařazujte do „Křesťanství“. Nadpis Nechť je stručný a výstižný. Může to být název instituce nebo domény (pokud tato dostatečně odráží obsah stránek) nebo tématu, kterým se stránky zabývají. Vyhněte se používání zkratek Vaší instituce. Plný název bude sloužit k rychlé orientaci i pro neznalého uživatele a jejich vysvětlení v popisu by zbytečně zabíralo místo, které lze vhodněji využít pro relevantnější typ informací. V nadpisech nepoužívejte fráze jako „Vítejte…“, „Homepage“, „Domovská stránka“, které jsou nadbytečné a editor by je musel vymazat. Popis Nechť je zároveň stručný, výstižný a vyčerpávající. Používejte přirozené věty, mohou být i eliptické, ale zásadně zakončujte tečkami. Snažte se o co nejkonkrétnější informace o obsahu, např formou výčtu. Informace typu: „Vše, co byste měli vědět…“ nebo „Pro všechny zájemce…“ jsou mlhavé. Dejte výčet konkrétních otázek a témat Vašich stránek, v případě instituce výčet aktivit, o nichž na stránkách informujete. Používejte neosobní formy: „instituce se zabývá“ a nikoli “Zabýváme se“. Rovněž nelze používat hlášení typu: „Nejlepší…“, „pravá cesta…“. Rozhodování o kvalitě a správnosti je na uživateli a zmínky tohoto typu by musely být vymazány. Text popisu bývá standardně dvou až tří řádkový; důležitá je jeho stručnost, výstižnost a obsahovost.
Všechny pohanské směry patří do této kategorie.
Stránky o věštění budoucnosti, principech a možnostech. Též o magických schopnostech, jasnovidectví a bílé magii.
Každý odkaz přidávejte jen jednou.