In Partnership with AOL Search
 
Stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie zahrnující esoterické a okultní odkazy, stránky mystických a mýtických tradic a praktik jako alternativ k různým náboženstvím. Tato kategorie též zahrnuje tajemná společenství a neobvyklé aktivity, které spadají do okultních sfér. Samozřejmě také hermetismus a magii a jen ty nejkvalitnější stránky.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Hinduismus je označení pro tradiční indické náboženství. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, protože hinduismus v sobě zahrnuje i právní a společenské normy. Hinduismus je s cca. 900 miliony vyznavači třetí největší náboženství na světě.
Jóga je jedním ze šesti tradičních přístupů Hinduismu a trvá na jeho zachování trénováním disciplíny, kterou lze dosáhnout uvolněním svalů, smyslů a vůle.
Především přijměte poděkování za pomoc při budování ODP, lidsky editovaného adresáře, jehož cílem je poskytnout uživatelům internetu přehledný výčet toho nejlepšího, co se na síti k danému tématu nachází. K zajištění tohoto cíle je nezbytné přijmout a dodržovat určitá pravidla a zásady. To je úkolem editorů každé kategorie. Proto si dříve než odešlete formulář s Vámi doporučeným odkazem, přečtete následující řádky. ODP si zakládá na selektivitě. Nárok na vložení odkazu tedy mají obsahově bohaté stránky poskytující relevantní informace o tématu kategorie, a to bez ohledu na úhel pohledu (rozmanitost nazírání je naopak přínosem). Před odesláním odkazu zvažte, je-li tato kategorie opravdu tou nejvhodnější. Snažte se použít nejbližší možnou kategorii. Např. stránky s argumenty pro existenci Boha a vskříšeni Ježíše Krista vložte do sekce „Křesťanství“ (nejužší možná kategorie), nikoli do sekce „Náboženství“. Tuto kategorii použijte pro stránky, které nelze do podkategorií zařadit. Jde mj. o stránky náboženství, která dosud nemají vlastní kategorii. Stránky týkající se křesťanských vyznání bez vlastní kategorie zařazujte do „Křesťanství“. Nadpis Nechť je stručný a výstižný. Může to být název instituce nebo domény (pokud tato dostatečně odráží obsah stránek) nebo tématu, kterým se stránky zabývají. Vyhněte se používání zkratek Vaší instituce. Plný název bude sloužit k rychlé orientaci i pro neznalého uživatele a jejich vysvětlení v popisu by zbytečně zabíralo místo, které lze vhodněji využít pro relevantnější typ informací. V nadpisech nepoužívejte fráze jako „Vítejte…“, „Homepage“, „Domovská stránka“, které jsou nadbytečné a editor by je musel vymazat. Popis Nechť je zároveň stručný, výstižný a vyčerpávající. Používejte přirozené věty, mohou být i eliptické, ale zásadně zakončujte tečkami. Snažte se o co nejkonkrétnější informace o obsahu, např formou výčtu. Informace typu: „Vše, co byste měli vědět…“ nebo „Pro všechny zájemce…“ jsou mlhavé. Dejte výčet konkrétních otázek a témat Vašich stránek, v případě instituce výčet aktivit, o nichž na stránkách informujete. Používejte neosobní formy: „instituce se zabývá“ a nikoli “Zabýváme se“. Rovněž nelze používat hlášení typu: „Nejlepší…“, „pravá cesta…“. Rozhodování o kvalitě a správnosti je na uživateli a zmínky tohoto typu by musely být vymazány. Text popisu bývá standardně dvou až tří řádkový; důležitá je jeho stručnost, výstižnost a obsahovost.
V této sekci naleznete stránky o křesťanství, odkazy na křesťanské církve a jiné instituce. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Všechny pohanské směry patří do této kategorie.
Každý odkaz přidávejte jen jednou.
Stránky o věštění budoucnosti, principech a možnostech. Též o magických schopnostech, jasnovidectví a bílé magii.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Poslední změna: Čtvrtek, 9. duben 2015 9:24:09 EDT - editovat