Tato kategorie slouží pro umísťování osobních stránek. Lze používat diakritiku. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Používejte prosím předepsaný tvar odkazu: Nadpis: Příjmení Jméno, Přezdívka Popis: Stručný popis vašich stránek. Přezdívka je variabilní; je-li přítomna, měla by být na konci nadpisu za čárkou. Samozřejmě je vhodné zařadit vaši stránku pod příslušné písmeno. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Odkazy na osobní stránky navrhujte výhradně a jen do podkategorie označené písmenem podle prvního písmena v nadpisu (titulku) odkazu.
V nadpisu (titulku) používejte výhradně a jen následující předepsaný tvar:

Příjmení Jméno, Předívka

Pokud nezveřejňujete své jméno pak uveďte jen přezdívku

Žádné jiné údaje do nadpisu nevkládejte!
Do této kategorie patří všechny blogy, které jsou zcela nebo z větší části osobní povahy. Redaktora této kategorie hledejte v nadřazené kategorii Blogy. Stránky prosím zařazujte dle jejich názvu do příslušné podkategorie (A, B, C...).
Odkazy na osobní blogy navrhujte výhradně a jen do podkategorie označené písmenem podle prvního písmena v nadpisu (titulku) odkazu.
V nadpisu (titulku) používejte výhradně a jen následující předepsaný tvar:

Příjmení Jméno, Předívka

Pokud nezveřejňujete své jméno pak uveďte jen přezdívku

Žádné jiné údaje do nadpisu nevkládejte!