Lidi, tak jak jsou. Muži, ženy, mládež a jejich stránky, problémy a zájmy.
Prosíme pouze o jednu stránku do jedné kategorie.
Narážíte na celebrity a slavné osobnosti? Subkategorie právě pro Vás.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní (!). Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Stránky určené pro dopisování, kamarády na e-mail či klasickou poštu. Seznámení by pak bylo v další příbuzné kategorii.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Levák je osoba, která má levou ruku obratnější než pravou, tedy opačně, než je obvyklé. Leváctví (sinistralita, left-handedness) se někdy nazývá též levorukost, obrácená lateralita bývá však pozorovatelná také ve funkci nohou (dominantní noha se používá ke kopání), zraku nebo sluchu. Dominance může být nejen funkční, ale může se projevit i na tvaru orgánů. Levák častěji používá levou ruku při manipulaci s předměty a podobných činnostech a levou rukou se učí psát snadněji než pravou. V minulosti bývalo leváctví závažným sociálním handicapem a převažovala tendence leváky i násilně přeučovat na praváky (v Československu byla tato snaha oficiálně zavržena v roce 1967). Protože toto přeučování není zcela úspěšné a působí neúměrné riziko škod na duševním zdraví, v dnešní době jsou v moderní společnosti leváci akceptováni a mnohé výrobky jsou jim přizpůsobovány.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie slouží pro umísťování osobních stránek. Lze používat diakritiku. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Používejte prosím předepsaný tvar odkazu: Nadpis: Příjmení Jméno, Přezdívka Popis: Stručný popis vašich stránek. Přezdívka je variabilní; je-li přítomna, měla by být na konci nadpisu za čárkou. Samozřejmě je vhodné zařadit vaši stránku pod příslušné písmeno. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Odkazy na osobní stránky navrhujte výhradně a jen do podkategorie označené písmenem podle prvního písmena v nadpisu (titulku) odkazu.
V nadpisu (titulku) používejte výhradně a jen následující předepsaný tvar:

Příjmení Jméno, Předívka

Pokud nezveřejňujete své jméno pak uveďte jen přezdívku

Žádné jiné údaje do nadpisu nevkládejte!