Odkazy na stránky, jejichž obsahem je převážně událost nebo události od roku 1901 do roku 2000.
Každou stránku navrhujte jen jednou.