Z pohledu periodizace vývoje lidské společnosti v přibližně eurasijském prostoru: * Pravěk * Starověk * Středověk * Novověk * Současnost
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Odkazy na stránky, jejichž obsahem je převážně událost nebo události od roku 1901 do roku 2000.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
...je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.
Každou stránku navrhujte jen jednou.