Tato kategorie slouží pro umísťování webů se obsahem věnovaným rodokmenům a genealogii. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky.
Vkládejte, prosím, pouze stránky, které se věnují tomuto oboru. Ostatní stránky mohou být smazány.
Kategorie věnované jedné z pomocných věd historických, která je úzce svázaná s genealogií.
Vkládejte, prosím, pouze stránky, které se věnují tomuto oboru. Ostatní stránky mohou být smazány.
V kategorii jsou zařazeny genealogické stránky jednotlivých badatelů, které jsou přímo zaměřené na určité rody a oblasti.
Vkládejte pouze relevantní odkazy, ostatní budou smazány.
V této kategorii najdete stránky archivů a dalších institucí, které nabízejí zdroje a prameny pro pátrání v genealogii.
Stránky vkládejte pouze jednou. Nesouvisející odkazy mohou být smazány.