Filozofie (řecky φιλοσοφια, složenina ze slov φιλώ (filó) miluji, objímám, líbám a σοφία (sofía) moudrost), je láska k moudrosti, v antice souhrn veškerého vědění, dnes věda o kladení si otázek o smyslu života, možnostech poznání, podstatě světa a vesmíru apod. (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie.)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Katedry filosofie vysokých škol a další akademické instituce zabývající se filosofií; filosofické spolky a sdružení.
Stránky zabývající se dějinami filosofie a příbuzných oblastí lidské intelektuální činnosti.
Kategorie shromažduje odkazy na odborná periodika (ať už tištěná nebo elektronická), které se nějak zabývají tématem filosofie či tématy podobnými.
Osobní stránky (ať už odborníků nebo laiků) dotýkající se nějak filosofické problematiky.