Romové jsou etnikum indického původu, žijící převážně v Evropě, ale i jiných světadílech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.