Stránky zaměřené na abolventy škol, srazy a setkání po letech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky současných i bývalých studentů škol, které jsou věnovány studiu (ať už probíhajícímu nebo již proběhnuvšímu).