Tato kategorie slouží pro umísťování webů škol. Je žádoucí používat diakritiku. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Používejte prosím předepsaný tvar odkazu: Zkratka Město - Plný název školy. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na abolventy škol, srazy a setkání po letech.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie s odkazy na mezinárodní druhy vzdělávání, jazykové školy a instituce poskytující mezinárodně uznávané certifikáty.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Webové stránky týkající se škol obecně. Odkazy konkrétních škol se řadí dle příslušného sídla.
Prosím pozor, stránky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v jednotlivých obcích a městech patří do příslušných regionů!
V této kategorii najdete stránky týkající se státních i soukromých vysokých škol v České republice.
Prosím, registrujte pouze stránky týkající se přímo českého vysokého školství, vysokých škol a jejich fakult, kateder a institucí.