Stránky obsahují odkazy na slovníky a zkratky používané v počítačové branži.
Každou takovou stránku navrhujte jen jednou.