Obsahuje odkazy na vědecké informační zdroje a zdroje pro knihovnictví.
Každý odkaz navrhujte jen jednou.