Označuje soubory služeb, které se zabývají získáváním, správou a zpřístupňováním digitálního obsahu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.