Označuje soubory služeb, které se zabývají získáváním, správou a zpřístupňováním digitálního obsahu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na vědecké informační zdroje a zdroje pro knihovnictví.
Každý odkaz navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na knihovny vysokých škol a univerzit.
Každou stránku navrhujte jen jednou.