Klienti protokolu HTTP, kteří zobrazují uživateli obsah webových stránek z www serverů.