Software pro přístup k obsahu na www serverech.
Klienti protokolu HTTP, kteří zobrazují uživateli obsah webových stránek z www serverů.