Java je programovací jazyk a platforma pro programováni, softvér a webové aplikace vyvinutý Sun Microsystems.

Jazyk je přísně objektově orientovaný, silně platformovo nezávislý. samodokumentující, multithreadový, navrhovaný s ohledem na bezpečnost, s vstavěným garbage collectorem, bohatou standardní knihovnou funkcí včetně internetových komunikací, okenné grafiky (AWT, Swing) a SQL databázového rozhraní (JDBC). Java je blízkým příbuzným C, ale záměrně postrádá mnohé z vlastností C++, jmenovitě mnohonásobnou dědičnost, přetěžování operátorů a explicitné ukazovatele. Tyto výjimky jsou vytvořeny záměrně z důvodu zjednodušení jazyka, a zdá se, že fungují. Mnozí programátoři si zvolili programování v Javě jen aby byli produktivnější. Někteří instruktoři programování vyučují úvodní lekce k C++ nejdřív v Javě a pak, když se studenti naučí programovat, přejdou na C++, čím šetří čas a pomáhají studentovi pochopit; je možné naučit se oba jazyky za dobu potřebnou na naučení C++.

Java jako platforma je kompilována do platformově nezávislého bytekódu a pak je interpretována na každém stroji; interpretery, které používají virtuální stroje (VM), jsou dostupné pro věčšinu typů počítačú. Díky tomu je možné psát program na kterékoli architektuře se sloganem "napiš jednou, spusti kdekoli". Silným příkladem jsou Java applety, javovské programy vložené do webové stránky, stažené webovým prohlížečem a vykonány na počítači uživatele. Bezpečnost Javy minimalizuje riziko spuštění netestovaného, nedůvěryhodného programu a platformové nezávislost dovoluje věčšině počítačú spustit je. Webové prohlížeče Mozilla, Netscape Navigator, and Microsoft Internet Explorer a mnohé jiné dokážou spouštět javovské applety. A to není zdaleka všechno. Sun má omnoho širší cíle pro Javu, včetně přesadění jí na trhu jako jazyk pro vnořené systémy, uďelať ho standardním meziplatformovým objektově orientovaným komunikačním programem a popřípadě konkurovat dominanci Microsoft Windows na trhu operačních systémů (OS). Precedens dostupnosti JDK, balíka interpretera a kompilátora Javy, volně k stažení pro věčšinu OS od Sunu a další spolu se zdrojovým kódem, stejně jako slib platformové nezávislosti vzbudil mnoho zájmu v Javě jako součásti hnutí slobodného softvéru (Open Source). Mnohé applety a dokonce celé aplikace jsou dostupné zdarma a se zdrojovými kódmi. Taktéž existují kompilátory pro překlad z iných jazyků do platformově nezávislého Java bytekódu, dekompilátory pro konverzi Javovského bytekódu do čitelné Javy, a programy pro znesnadnění tohoto úkolu. Všechny populární kategorie.