Slovo INTRANET označuje část Internetu, sloužící jako vnitřní informační systém organizace.
Každou stránku navrhujte jen jednou.