Stránky propojující online prodejce hardwarových komponent, softwaru apod.
Každou stránku navrhujte jen jednou.