Do této kategorie v žádném případě nepatří nabídky firem či společností poskytující služby v oblasti tvorby www stránek a osob, které jsou s nimi jakkoliv spojeny. Do této kategorie patří nabídky jednotlivců (psané v jednotném čísle), kteří se tvorbě stránek věnují sami za sebe - stránky většinou tvoří ve svém volném čase a někteří mají tvorbu stránek jen jako hobby. Také sem mohou být zařazeny nabídky skupin, nesmí se však jednat o firmu a v nabídce musí být výslovně uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu a to tak, že se jedná o tým lidí, kteří nejsou spojeni s žádnou společností a ve svém volném čase pracují na projektech, které si svobodně vybrali, že je podpoří (komerčně či nekomerčně). Firma může být do této kategorie zařazena jen v případě, že se jedná o jednotlivce, který není spojen s žádnou další společností - jedná se o případ, kdy jednotlivec na stránce výslovně uvede, že vše dělá SÁM bez VZTAHU k jiné společnosti a přitom se označuje za firmu či živnostníka.
Do této kategorie mohou být navrhnuty stránky jednotlivců (pokud nabízí tvorbu stránek sami za sebe) a stránky týmů o více tvůrcích (pokud je na stránkách uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu). Stránky firem do této kategorie nenavrhujte (vyjma stránek jednotlivců, na kterých může být uvedeno, že se jedná o firmu či živnostníka, pokud je na nich zároveň uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu).