Firmy a jednotlivci nabízející služby v oblasti tvorby a vývoje www stránek (návrh, vytvoření, údržbu a související služby).
Stránky tvůrců stránek navrhujte do některé z podkategorií. Na stránkách příslušného tvůrce by měla být konkrétní nabídka služeb, aby uživatel měl přehled jaké služby jsou nabízeny. Weby pouze s referencemi a kontaktem bez konkrétní nabídky nejsou dostačujíci.
Společnosti, které nabízejí tvorbu dynamických stránek (tedy stránek s využitím programování na straně serveru) či stránek založených na technologiích typu Flash, Shockwave, Java (nikoliv JavaScript) atd.
Do této kategorie navrhujte stránky, na kterých je uvedeno, že nabízí tvorbu stránek s využitím programování na straně serveru (jako jsou například internetové aplikace), nebo stránky jejichž součástí je nabídka na tvorbu multimediálních internetových prezentací založených na technologiích typu Flash, Shockwave, Java (nikoliv JavaScript) atd.
Tato kategorie zahrnuje nabídky s nejširším spektrem služeb v oblasti tvorby a vývoje stránek. Jako minimum by měla nabídka zahrnovat tvorbu statických a dynamických stránek (programování na straně serveru), webhosting na vlastních serverech a internetovou reklamu (realizace internetových reklamních kampaní a případné vytvoření reklamních materiálů). Zákazník tak může mít od jedné společnosti zajištěno jak vytvoření prezentace, tak její umístění na internetu a také reklamní služby, které na stránky přivedou návštěvníky.
Tato kategorie zahrnuje nabídky s nejširším spektrem služeb v oblasti tvorby a vývoje stránek. Jako minimum by měla nabídka zahrnovat (mělo by být na stránkách uvedeno):

  • tvorbu www stránek (včetně programování na straně serveru)
  • poskytování webhostingu na vlastních serverech
  • internetovou reklamu (reklamní kampaně, výroba reklamních materiálů)

Pokud bude do této kategorie navrhnuta stránka, na které nebudou tyto služby vysloveně nabídnuty, pak zde nebude zařazena.

Do této kategorie v žádném případě nepatří nabídky firem či společností poskytující služby v oblasti tvorby www stránek a osob, které jsou s nimi jakkoliv spojeny. Do této kategorie patří nabídky jednotlivců (psané v jednotném čísle), kteří se tvorbě stránek věnují sami za sebe - stránky většinou tvoří ve svém volném čase a někteří mají tvorbu stránek jen jako hobby. Také sem mohou být zařazeny nabídky skupin, nesmí se však jednat o firmu a v nabídce musí být výslovně uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu a to tak, že se jedná o tým lidí, kteří nejsou spojeni s žádnou společností a ve svém volném čase pracují na projektech, které si svobodně vybrali, že je podpoří (komerčně či nekomerčně). Firma může být do této kategorie zařazena jen v případě, že se jedná o jednotlivce, který není spojen s žádnou další společností - jedná se o případ, kdy jednotlivec na stránce výslovně uvede, že vše dělá SÁM bez VZTAHU k jiné společnosti a přitom se označuje za firmu či živnostníka.
Do této kategorie mohou být navrhnuty stránky jednotlivců (pokud nabízí tvorbu stránek sami za sebe) a stránky týmů o více tvůrcích (pokud je na stránkách uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu). Stránky firem do této kategorie nenavrhujte (vyjma stránek jednotlivců, na kterých může být uvedeno, že se jedná o firmu či živnostníka, pokud je na nich zároveň uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu).
Vytvoření statických prezentací (bez programování na straně serveru), jejich umístění na internet a případně další služby jako například registrace domén, registrace do vyhledávačů atd. (pokud nejsou součástí nabídky dynamické stránky s programováním na straně serveru či multimediální tvorba, což by vedlo k zařazení stránek do kategorie dynamické a multimediální tvorby).