Poskytovatelé připojení zprostředkovávají prostřednictvím svého síťového vybavení přístup k internetu.
Bezdrátová komunikace spočívá ve spojení dvou subjektů jiným způsobem, než mechanicky (kabelem).
Každou stránku navrhujte jen jednou.