In Partnership with AOL Search
 
Tato kategorie není vhodná pro zasílání odkazů na diskuzní fóra.
Chat je místo na internetu, kde můžete v reálném čase komunikovat s jinými uživateli.
Do této kategorie zadávejte jen odkazy týkající se doménových jmen. V opačném případě se může stát, že se zařazení vašeho odkazu v lepším případě opozdí.
Systém doménových názvů (DNS) je distribuovaná databáze využívaná k přiřazení doménových jmen IP adressám. Adresování paketů v internetu je založeno na IP adresách (číselné adresy), ale pro člověka je jednodušší používat doménové názvy. Tato kategorie obsahuje stránky věnované problematice systému doménových názvů a jejich používání, dále stránky poskytovatelů doménových jmen a provozovatelů DNS serverů a stránky nabízející aukce, výměny či nabídky doménových jmen.
Konkrétní zařazení hledejte pod příslušným heslem kategorie. Odkaz zašlete případně do kategorie, která obsahově vašemu odkazu převládá. Nemůžete-li takovou kategorii najít ani v nejbližší možné subkategorii, navrhněte kam by měl váš link patřit. Je samozřejmě v pořádku navrhnout novou kategorii, pokud ta, kterou chcete, neexistuje. Přesto vás nabádáme zvážit možnost zařazení do jiných podkategorií tak, aby to neodporovalo politice editování ODP. Děkujeme.
Emailové služby disponující webovým rozhraním, ke kterému lze přistupvat kdykoliv a odkudkoliv pomocí internetového prohlížeče.
Internetová kavárna je místo, kde je možné za úplatu pracovat na počítači připojenému k internetu a je možné například zkontrolovat e-mail, prohlížet WWW stránky, komunikovat s jinými uživateli internetu pomocí chatů, nahrávat soubory na internet, hrát hry a používat další softwarové vybavení. Mnoho internetových kaváren nabízí také občerstvení.
Pozor!!! Do této kategorie patří pouze systémy pro blogování nebo servery které se zabývají agregací blogů. Osobní a odborné blogy zařaďte do příslušné podkategorie.
Aktivity, aplikace a služby, které mají své místo na internetu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zabývající se společenským chováním na Internetu.
Poskytovatelé připojení zprostředkovávají prostřednictvím svého síťového vybavení přístup k internetu.
Publikace vztahující se k internetu.
Do této kategorie patří stránky zaměřené na internetovou telefonii - nabídky služeb, software a přístrojového vybavení a další informace o internetové telefonii a jejím využití.
Konkrétní zařazení hledejte pod příslušným heslem kategorie. Odkaz zašlete případně do kategorie, která obsahově vašemu odkazu převládá. Nemůžete-li takovou kategorii najít ani v nejbližší možné subkategorii, navrhněte kam by měl váš link patřit. Je samozřejmě v pořádku navrhnout novou kategorii, pokud ta, kterou chcete, neexistuje. Přesto vás nabádáme zvážit možnost zařazení do jiných podkategorií tak, aby to neodporovalo politice editování ODP. Děkujeme.
Podkategorie Tvorba_a_vyvoj_webu vá pomůže zařadit stránky, které obsahují zdroje a vývojářské nástroje pro tvoření stránek a s tím související služby jako kontrukce/vytváření, vývoj a údržba či podpora webových stránek (webu).
Do této kategorie patří jen obecné stránky. Katalogy zaměřené na určité téma či region zařazujte do příslušné tématické či regionální kategorie.
Stránky, které umožňují vyhledávání informací na internetu a nebo informují o způsobech jejich vyhledávání.
Stránky poskytující informace o celém internetu. Do této kategorie nezařazujte stránky, které se věnují jen některým aspektům internetu. Takové stránky pak zařazujte do kategorie, která se nejvíce blíží jejich zaměření.
Zneužívání internetu například útoky na servery a počítače v internetu a rozesílání nevyžádaného obsahu (spam).
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Poslední změna: Pondělí, 10. březen 2014 14:22:46 EDT - editovat