Potraviny a s tím spojené věci.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství, ve kterém se hospodaří šetrným způsobem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě vůbec. Nepoužívají se pesticidy, umělá hnojiva a geneticky modifikované organismy (GMO). Zvířata se chovají s možností výběhu nebo pastvy, krmí se přirozenými krmivy bez stimulátorů růstu či hormonálních přípravků. Při jejich zpracování nejsou použita umělá barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla a další cizorodé přídavné látky. Produkce surovin a celý výrobní proces biopotravin je kontrolován a následně certifikován a podléhá přísným pravidlům Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady EHS č.2092/1991. Dozor nad systémem vykonává Ministerstvo zemědělství ČR.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Výrobci a prodejci cukrárenských výrobků a cukrovinek.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Ochucovadlo je výrobek pro zvýraznění chuti nebo k dochucení potravin nebo pokrmů. Jedná se především o směs z bílkovin nebo směs z výtažků koření nebo extraktů a látek zvýrazňujících chuť.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Maso - pod tímto pojmem se v užším slova smyslu rozumí kosterní svalovina zvířat (a tkáně s ní související), anebo v širším slova smyslu to jsou veškeré poživatelné části těl živočichů, určené pro lidskou výživu (včetně krve, střev a vnitřností).
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Mléčný výrobek je potravina vyrobená zpracováním mléka v mlékárně.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na výrobce mlýnských, škrobařských i pekárenských výrobků.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky vymezené pro prezentace výrobců nápojů.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Sacharosa, mimo chemii podle PČP sacharóza, v běžné řeči označována jako řepný cukr, třtinový cukr, stolní (konzumní) cukr, nebo jen cukr, je nejběžnější disacharid. Skládá se z jedné molekuly glukosy a jedné molekuly fruktosy. V čistém stavu je sacharosa bílá krystalická látka sladké chuti. Uplatnění nachází především v potravinářství, kde se používá jako sladidlo.
Každou stránku navrhujte jen jednou.