Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
Navrhujte pouze stránky, které při podnikání nebo jeho startu mohou pomoci. Nezasílejte tak stránky jednotlivých podnikatelů, ty patří do konkrétního oboru.