Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na veškeré bankovní operace a služby, online platby atd.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky poskytovatelů hypoték a hypotečních úvěrů, propočtových služeb atd.
Každou stránku nabízejte jen jednou.
Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, dále se mluví o zpětném leasingu, kaptivním leasingu atd. Kromě leasingu nabízejí v poslední době leasingové společnosti i další produkty jako spotřebitelský (zákaznický) úvěr, splátkový prodej apod. Pro leasingovou společnost tyto produkty představují vyšší riziko a jsou proto většinou dražší než finanční leasing.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na stránky společností, jejichž primárními službami je finanční a spřízněné poradenství.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na nabídku bankovních, či nebankovních půjček. Stránky s obecnými informacemi o půjčkách a příbuzných finančních nástrojích.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na zpravodajské zdroje zabývající se finančními službami.
Každou stránku navrhujte jen jednou.