Obsahuje stránky zařízení provozované fyzickými nebo právnickými osobami k vyučování řízení motorových vozidel za účelem přípravy na složení řidičské zkoušky, příp. za účelem zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.
Každou stránku navrhujte jen jednou.