Kategorie obsahuje široký záběr v obchodu a službách zahrnující jak školící střediska, tak možnosti rekvalifikací a seminářů. Nezahrnuje školy v celoživotním vzděláváním, které najdete v příbuzné kategorii.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje stránky zařízení provozované fyzickými nebo právnickými osobami k vyučování řízení motorových vozidel za účelem přípravy na složení řidičské zkoušky, příp. za účelem zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.
Každou stránku navrhujte jen jednou.